» ÚVOD |  SLOŽENÍ TEAMU |  LOVECKÉ AKCE |  SBTC CZ AKCE |  NAŠI PSI |  NOVINKY |  STAF BULL SHOW |  F1-TUG OF WAR |  STATISTIKY |  NADAČNÍ AKCE |  MEDIÁLNÍ AKCE |  TRENING AKCE |  CHOVATELSKÉ AKCE |  SLUŽBY |  KAMARÁDI L.B.T. |  ODKAZY
Novinky u sporťáků v klubu, aneb jak to vlastně celé je........

Bodování, podpora, oficiální

Klubové ocenění

Do konce roku 2015 sbírali pracující stafíci body do klubové soutěže, která se každoročně vyhlašovala, a zároveň se sbíraly body pro dosažení titulu “ Klubový pracovní šampion“. Jelikož sportujících SBT je mnohem více, než se vůbec kdy komu nejspíš snilo, bylo třeba na tuto skutečnost zareagovat. Vzhledem k ohlasům členů klubu na fakt, že jedinec který provozuje sportovní/pracovní kynologii , skládá například zkoušky různých úrovní, provádí obrany, vypracovává pobarvené i nepobarvené stopy či rozlišuje předměty, se nemůže srovnávat výkonnostně se psem, který se věnuje zásadně jen sportům, jako jsou bull sporty, coursing a nebo pouze běhu se psem, jakým je sport zvaný canis cross, byla tato dvě odvětví rozdělena. Nyní je tedy možnost sbírat body pro dosažení titulů Klubový šampion práce SBTC CZ a Klubový šampion sportu SBTC CZ, zároveň s těmito tituly stále běží každoroční soutěž o psa/fenu roku, která je také rozdělena na Pracovní a Sportovní sekci.

FOTO č.1 – Hanka Maredová
„Mnoho lidí si plete pojem „ Bodovaná akce SBTC CZ“ a „Akce s podporou klubu “ popřípadě „Klubová akce „
Bodované akce SBTC CZ = Oficiální akce

Jsou všechny akce, které spadají pod oficiální instituce. U pracovních zkoušek je snad vše jasné a funguje to tak již řadu let – „přijdu na zkoušku, složím ji, zapíše se mi do PP“. Všechny zkoušky spadají pod řády NZŘ, ČR Brno apod., jsou na nich fundovaní rozhodčí, tudíž jsou bodované. Nedokážu si ani představit, že by to fungovalo jinak a někdo si například na louce za barákem udělal zkoušku a následně se dožadoval zapsání bodů do pracovního šampiona , takto to prostě nefunguje.

FOTO č.2 Daniel Žďárský
To samé platí u všech odvětví sportů, která byla zařazena do sportovní sekce pro udělování sportovního šampiona či Sporťáka roku. Jednotlivé sekce najdete opět na webu klubu i s jejich garanty, a to pod pasáží „Výcviková rada a sekce“. Pro přiznání bodů tedy platí ta samá pravidla jako pro pracovní sekci. Všechny oficiální instituce jsou automaticky bodovány a není třeba, aby to klub SBTC CZ nějakým zvláštním způsobem musel posvětit. Jako příklad uvedu např, coursing – pokud ho pořádá například Český coursing klub, body se počítají automaticky. Pro zápočet bodů je samozřejmě nutné dodržet postup pro uznání bodů, který je uveden na webu v sekci výcvik. Tj. řádně vyplněná tabulka, přiložené scany diplomů, licencí aj. platných dokumentu pro uznání bodů tak, abychom je mohli přehledně evidovat do soutěží klubu. A samozřejmě je zapotřebí byt členem klubu SBTC CZ.

FOTO č.3 Katka Jirková
Pro lepší pochopení Vám zkusíme položit pár náhodných otázek :
Jak získáte coursingovou licenci ?
Absolvováním licenčních běhů, za přítomnosti akreditovaného rozhodčího a vše ukončeno razítkem do licenční kartičky. Vše je nahlášeno uznávané/registrované Courcingové asociaci !
Kdy se můžete účastnit oficiálních závodů coursingu ?
Pokud vlastníte Licenci.
Udělali jsme si s kamarádem závod v coursingu a zúčastnilo se ho 12 pejsků, mohu si nechat zapsat body?
Jelikož závod nebyl nahlášený a nesplňuje pravidla pro bodované závody pod klubem SBTC CZ, tak bohužel nemůžete.
Nikdo rozhodně nechce tvrdit, že akce bez formalit jsou špatné akce, ba naopak, klidně se může stát, že takovéto setkání může být mnohdy příjemnější, než samotné plnění licenčních běhů. Jak již bylo psáno, jednou jsou dána nějaká pravidla, která mají tradici, řád, zastřešení klubového charakteru nebo jiné kynologické oficiality a je třeba je respektovat. Někomu se to sice líbit nemusí, není však v lidské síle zavděčit se všem.

FOTO č.4 Martin Říha
Akce s podporou klubu

Akce s podporou klubu? Tento pojem je značně odlišný od toho předchozího. Zde se jedná o přímou podporu klubu. Z čehož dle zápisu ze schůze výboru SBTC CZ, z. s., konané dne 28. července 2016 v Praze bod 9. vyplívá úplně jiné kriterium, cituji výňatek :
Změna podmínek podpory klubu u sportovních akcí. Klub nebude podporovat akce, kterých se účastní psi bez PP. Vzhledem k tomu, že základním posláním klubu je garance čistokrevné plemenitby, rozhodl výbor po detailní diskusi, že s okamžitou platností pozastavuje podporu těch akcí, kterých se kříženci účastní. Tímto nejsou dotčeny žádné klubové akce, pokud se jich účastní výhradně psi s PP.
Já jen podtrhnu toto prohlášení následujícími slovy. Když někdo z pořadatelů bude pořádat oficiální akci, kde bude mít kategorii pro plemeno SBT a bude chtít přímou podporu klubu = finanční dotaci, je zapotřebí dbát, aby všichni zúčastnění byli jedinci s průkazem původu! Raději zdůrazním, že toto není podmínka pro udělení bodů do pracovních a sportovních soutěží klubu SBTC CZ. Dále pořadatel závodu, který žádá o dotaci, musí být členem klubu SBTC CZ a v závodě musí být přihlášeno min. 5 členů klubu SBTC CZ. Mohlo by se zdát, že to už je skoro akce klubová, ale ani v tomto případě ještě nehovoříme o klubové akci jako takové. V této úrovni se jedná o akci bodovanou a na víc podporovanou klubem, nebo chcete-li sponzorovanou akcí , která podporuje v soutěži pouze SBT s PP – čistokrevnou plemenitbu. Dále viz všechna předchozí pravidla. Tím jsme se dostali k poslednímu pojmu a tím je pojem Klubová akce.

FOTO č.5 Hanka Maredová
Klubová akce

Jsou všechny akce, které pořádá přímo klub SBTC CZ. Řídí se platným řádem klubu. Jsou to všechny klubové a speciální výstavy a předem nahlášené pracovní nebo sportovní akce, splňující všechna předchozí kriteria nevyjímaje platných řádů s hlavičkou a plným zastoupením klubové podpory.
Charakteristické pro tyto akce jsou zvýhodněné podmínky pro členy klubu. Klub si též vyhrazuje výhradní právo na svých akcích používat veškerá loga a názvy související s klubem SBTC CZ.
Pevně doufáme, že dále netřeba rozvádět co je akce klubová, co je akce podporovaná a co je akce bodovaná. Věříme, že teď je to všem jasné nebo přinejmenším jasnější 
Poslední pojem co bychom rádi zmínili na téma bodování klubu SBTC CZ jsou Bull sporty, které se stále těší velké pozornosti téměř většiny sportujících SBT.

FOTO č.6 Hanka Maredová
BULL Sporty

Bull sporty - i ty se dostaly ve svém vývoji do fáze bodovaných akcí tzn. že i na těchto typech soutěži mohou jedinci nasbírat body do klubové soutěže Sportovní pohár a Sporťák roku SBTC CZ. Pro uznání bodované akce je také třeba splnit určitá kritéria, která fungují trochu rozdílněji než v sekcích , které jsme si popsali v předchozích příspěvcích. Specifická kritéria naleznete opět na webu klubu v kapitole Výcvik / výcvikové sekce / Bull sporty - tam najdete i odkazy na garanty bull sportů, kteří Vám vše rádi osvětlí. Mimo jiné jsou tam kontakty na všechny sportovní a pracovní garanty. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte „Poradkyni pro výcvik“, nebo přímo „Jednotlivé garanty“ oslovit. Ale teď už zpět k jednotlivým kritérium Bull sportů :
Dodržení klubového řádu, pravidel - stejné pro všechny bull sporty - oba dokumenty jsou dostupné na klubových webových stránkách.
Kategorie pro SBT - pořadatel musí zajistit kategorie pro plemeno SBT, tím není však vyloučeno, že soutěž může být otevřená i pro jiná plemena.
Zhodnocení akce osobou garanta sekce, popřípadě osobou pověřenou poradcem pro výcvik. Garant sekce bull sporty má vyhrazeno právo vybrat před zahájením sezony bodované závody. Stejně tak má právo odebrat bodovaný závod v případě špatné úrovně soutěže, a to i v průběhu sezony - tímto bodem se snažíme zabránit akcím, které nejsou na srovnatelné soutěžní úrovni dlouhodobě zavedených akcí.
Dále zde platí pojmy, které jsme rozebrali ve všeobecných podmínkách pro všechny sportující a pracující SBT v rámci pravidel klubu SBTC CZ.

FOTO č.7 Irena vanišová
Podpora soutěže klubem SBTC CZ

Zde se jedná o finanční podporu klubu a má odlišná kritéria:
• Závodu se musí účastnit pouze SBT s PP - toto je hlavní změna v oblasti finanční dotace. Jelikož klub podporuje pouze čistokrevnou plemenitbu, není možné podporovat akce, kde startuje jedinec bez PP.
• Pořadatel závodu, který žádá o dotaci, musí být členem klubu SBTC CZ.
• V závodě musí být přihlášeno min. 5 členů klubu SBTC CZ - pro zachování soutěžního ducha.
Jako jeden z garantů bull sportů apeluji na všechny organizátory, kteří to myslí skutečně vážně a rádi by na svých akcích poskytli možnost bodování do klubové soutěže, dejte o svém přesvědčení vědět, rádi se přijedeme podívat a akci zhodnotit. Všechny konkrétní postupy a rozdělení najdete na webu klubu.
Abychom toho soutěžení neměli málo…….
již od roku 2014 existuje v České republice soutěž Český pohár bull plemen, který se od roku 2017 mění na Českomoravský pohár teriéru typu bull – ČMP. Jedná se v podstatě o soutěž nad soutěží, která „vyplivne“ ty nejlepší z nejlepších, což jsou každoročně 3 nejlepší feny a 3 nejlepší psi, a to v kategoriích SBT/ BT a APBT/AST. Jednotlivci sbírají body za umístění ve všech disciplínách v soutěžích, které spadají pod ČMP. V této soutěži se tím pádem hledí hlavně na univerzálnost psa, který umí zabodovat jak ve skokových záležitostech, tak například v pullingu a sprintu.

FOTO č.8 - banner ČMP – Hana Petriková
ODKAZ NA OFICIÁLNÍ AKCE ČMP / SBTC CZ

OFICIÁLNÍ AKCE BULL SPORTŮ CZ 2017 _

Text : garant sportovní sekce SBTC CZ – bull sporty.cz
Daniel Žďárský a Lucie Vesecká
GSM: +420 724245162
E-mail: zdarskydaniel@seznam.cz
Web: www.luckybullteam.cz
FB: https://www.facebook.com/bullsporty.cz/
Facebook: www.facebook.com/daniel.zdarsky.5
Grafika banner ČMP : Hanka Petriková