» ÚVOD |  SLOŽENÍ TEAMU |  LOVECKÉ AKCE |  SBTC CZ AKCE |  NAŠI PSI |  NOVINKY |  STAF BULL SHOW |  F1-TUG OF WAR |  STATISTIKY |  NADAČNÍ AKCE |  MEDIÁLNÍ AKCE |  TRENING AKCE |  CHOVATELSKÉ AKCE |  BULL TRENINGY  |  KAMARÁDI L.B.T. |  ODKAZY
HISTORIE BULL SPORTů v Čechách

Svět psů 2/2015
LBT originál verze
Je to mu již 15 let, co se pohybuji mezi teriéry typu bull, a stejně tak dlouho sleduji vývoj bull sportů, které tito gladiátoři provozují již od té doby, co byl americký pitbulteriér dovezen přes velkou louži k nám do Čech. Předně chci upozornit, že mým cílem není pitvat historii, kdo dovezl první pitbula, stafíka, jakou linii a jaká je pravá podstata pitbulla, potažmo jiného teriéra. I když je to neméně zajímavé téma a fakt, který nepopírám. Článkem se chci především zaměřit na historický vývoj tohoto sportovního odvětví, které jsme pro teriéry typu bull nazvali trefně bull sporty. Historická a chovatelská data bych si ani netroufl popisovat, neb jsem se nikdy nepovažoval za chovatele v pravém slova smyslu, natož pak za historika. Myslím si, že na to máme v České republice, a teď bez urážky, mnohem fundovanější odborníky.

Tak, a teď zpět k bull sportům, kde si troufám tvrdit, že k celému vývoji mám co říci. Vždyť v podstatě celá má kynologická kariéra se tímto směrem ubírala, ubírá a pevně věřím, že ještě nějaký ten pátek ubírat bude. Pojďme tedy k věci.
Přece jenom mi to nedá a z historického hlediska nemohu nezmínit legendy, které položily hrubé základy vzniku bull sportů na našem území. Celé se to neslo ruku v ruce právě s importováním APBT do ČR. Zoran Samsa, Radek Kryštof, Zuzana Hodová jsou určitě výraznými průkopníky chovu APBT na našem území a zároveň propagátoři sportovního vyžití, ať už se jednalo o akce ryze prezentační, neoficiální, či jen tak pro zábavu v rámci svých kennelů. Původní APBT a všichni jeho blízcí příbuzní byli vyšlechtěni k zápasům v ringu buď mezi sebou, nebo k lovu silné divoké zvěře, predátorů nebo jenom škůdců ve stájích. Takový pes bezpochyby potřeboval trénink, nemohl jít do ringu nepřipraven a bez kondice. Bylo tedy na majitelích těchto psů, jak svého psa, stejně jako jde boxer do ringu, připravit do super fight kondice. Ideální bylo pro psa běhání, později na trenažérech (dnešní TRED MILL), trénovat zákus: pověsit mu návnadu co nejvýš a pokud možno co nejdéle zůstat viset, nejlépe na kančí škáru, lodní lano (dnešní HIGH TIME - zavěšení na čas), HIGH JUMP - výskok na peška). Posilování celého těla, dynamiky a chuti dosáhnout svého cíle nejlépe asi vystihoval tah břemene nebo chceme-li Weight pulling. Nutno podotknout, že poslední zmiňovaný sport má daleko hlubší kořeny než celé bull sporty. Jedná se o sport, který sahá hluboko ke kořenům k musherským sportům a tah saní na Aljašcce. Kdo četl Jack Londna a jeho knihy, jako je Bílý Tesák apod., je určitě o dost moudřejší, jak že to tenkrát bylo.
Podle oficiálních zdrojů dostupných na území ČR byl jednoznačně vznik klubu APBT prvním orgánem, který se zasadil o vznik bull sportů v ČR. Jak jsem již napsal, bavím se skutečně o prvním oficiálním viditelném zdroji, odkdy bull sporty začaly psát svou oficiální historickou stopu. Klub je občanským sdružením ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb. Tyto stanovy vstupují v platnost dnem jejich registrace na Ministerstvu vnitra, což se stalo 17. února 1998. Zakladatelé klubu: MVDr. Miloslav Hod, MVDr. Zdeněk Fiala, Ing. Jaroslav Krám, Mgr. Zuzana Hodová, Zoran Samsa a Ivan Kubeš. Poté v roce 2001 klub byl zvolen do funkce viceprezidenta nám již dobře známý předseda Jarda Čech a jeho fungování na poli propagace plemene APBT, Chovu a především bull sportů, o kterých je zde řeč, můžeme sledovat až dodnes.

V roce 1999 pod hlavičkou APBT přicházejí první oficiálně vydaná pravidla bull sportů, jednalo se o disciplíny
|TRIATLON|

|HANGTIME|

|WEIGHTPULL|

|WEIGHTPULL SPRINT|
|HIGH JUMP|
|MONKEY TRACK|

AUTO WEIGHT PULLING
dále byly přidány disciplíny WALL CLIMBING (představen jaro 2009 – Fázi dog) LONG JUMP ( představen 2011 )

U těchto OLD disciplín lze skutečně klubu APBT připsat jedno velké prvenství i co do zrodu vlastních tvůrčích oficiálních pravidel, vyjma Weight pullingu, kde se jednalo o převzatá pravidla od americké asociace ADBA, podle kterých se pulling provozuje, i když už jen ojediněle, i dnes. Pravidla neomezují počty tahů, jsou povoleny pouze tři vynechávky a třetím faulem závodník končí. Oproti dnešním nejčastěji využívaným pravidlům, vycházejícím z 8 pokusů, se značně liší, ale nebudeme předbíhat událostem a půjdeme pěkně popořádku. Nutno podotknout, že klub APBT praktikoval bull sporty u nás v ČR převážně pro plemeno Americký pitbulteriér, i když je fakt, že se nikdy nebránil, aby se na Pit bull show, které pořádá pod hlavičkou klubu APBT, účastnila i jiná plemena. Nikdy však nedošlo k definitivnímu prolnutí všech teriérů typu bull tak, aby soutěže působily jako komplexní bull sporty pro všechna plemena z řad bullů, což ani nikdo nemohl očekávat, neb se jedná o jasně definovaný klub specializující se výhradně na plemeno APBT.
Klub vznikl v roce 1998 za účelem podpory a osvěty pravděpodobně nejdiskutovanějšího plemene posledních dvou desetiletí. Nechceme popírat minulost, protože nebylo-li by psích zápasů, nevznikl by pitbulteriér se všemi svými vlastnostmi a schopnostmi, tak jak jej dnes známe, zároveň se však jako klub důrazně distancujeme od jakéhokoli nelegálního využívání/zneužívání tohoto plemene. Žijeme v 21. století a našim cílem je podporovat chov moderního plemene za současného respektování jeho minulosti. Proto Klub Amerických Pit Bull Teriérů patří k zásadním subjektům propagujícím sportovní využití APBT (weight pull, triatlon) a tvůrcům či zdokonalovatelům nových sportů uzpůsobených pro toto plemeno a další plemena typu bull (wall climbing, high jump, long jump, weight pull sprint, monkey track), aby každý majitel měl možnost dostatečného a smysluplného zaměstnání pro svého psa. Stejně tak jsme připraveni se podílet na diskusích, které budou mít za cíl kvalifikovanou legislativní úpravu chovu a držení psů.

Text : Ing. Marek Zahornadský

www.kapbt.cz/

S touto myšlenkou přišel až o rok později po zvolení Jardy Čecha Daniel Žďárský a Pavel Renner, kteří dali impuls myšlence vytvořit soutěž pro všechny teriéry typu bull, vycházející ze základu soutěží typu, jakými disponuje již dosti zmiňovaný klub APBT. Založily Lucky Bull team a společně s chovatelskými stanicemi Fransimo Bohemia, Impossant Bohemia a Wizard Bull utužily myšlenku uspořádáním první akce v tomto duchu s názvem Staf Bull Show – tehdy ještě v Jeseníkách 14. 9. 2002. U zrodu prvního ročníku nechyběla ani jména jako Martina Štěpánková s Dakem, Miroslav Tošnar.

Následující sezona se ch. s. SBT odklonily od myšlenky závodů pro teriéry typu bull tak, jak je LBT chtělo prezentovat veřejnosti, a vznikl samostatný projekt pouze pro plemeno Stafordšírský bulteriér s názvem STAFFÍ DEN s heslem Kdo si hraje nezlobí :-) Každopádně LBT pokračovalo v původní verzi vytvoření plnohodnotných závodů pro všechny teriéry typu bull se samostatnými kat. Pro jednotlivá plemena psi a feny. Do roku 2004 fungovalo LBT pouze jako jakási parta nadšenců, která jednou za rok uspořádala závody pro pár desítek psů svých přátel. Nicméně v roce 2005 přišel od této partičky zlom v oblasti bull sportů v podobě vytvoření prvního oficiálního řádu/licence pro pořádání soutěží tohoto typu specializovaných na plemena teriéru typu bull. Řád byl založen a schválen dne 4. 10. 2005 na 84. zasedáním Ústřední komise pro ochranu zvířat, která je podle § 21 odst. 3 písmena g) zákona č. 246/1992 sbírky, na ochranu zvířat proti týrání. Ve znění pozdějších předpisů příslušným orgánem ochrany zvířat povolila L.B.T. (zastoupené DANIELEM ŽĎÁRSKÝM, PAVLEM RENNEREM) pořádat veřejné vystoupení na akci zvané „STAF BULL SHOW“ dle vyhlášky č.192/2004 sbírky. Jako první v ČR jsme si pro všechny teriéry typu bull nechali vytvořit oficiální pravidla pro disciplíny.
|WEIGHTPULL SPRINT|
|HIGH JUMP|
|MONKEY TRACK|
|TUG OF WAR|
|HANGTIME|

dále byly přidány do pravidel disciplíny_

WALL CLIMBING, WEIGHT PULLING, LONG JUMP, A-FRAME
Samozřejmě základy pravidel vycházely ze zmiňovaných pravidel, která před LBT vytvořil klub APBT, vyjma disciplíny TUG OF WAR, která jediná, pokud jde o vytvoření pravidel a prezentování na oficiálních soutěžích, spadá plně pod řád LBT. Vznikly nové podoby disciplín, nové kategorie, jako je např. disciplína WPS s pneumatikou, speciálně vytvořené pro kat. SBT/ABT.

Současně se STAF BULL SHOW procházela svým vývojem i akce STAFFÍ DEN, kterou si výraznou měrou řídila top chovatelská stanice v ČR Fransimo Bohemia, načež v roce 2010 se aktivněji připojila ch. s. Ches Way (Aneta s Lukášem) a postarali se o vznik plnohodnotné soutěže v bull sportech pouze pro plemeno SBT v Čechách. Zvláště se k této akci datuje pravidlo u Weight pullingu tzv. 8 tahů, které se s velkým úspěchem přeneslo do většiny pravidel předních pořadatelů akcí v ČR.

www.fransimo.cz/
www.chester-sway.cz/
Možná by v tomto ohledu stálo za to vypíchnout první propagátory bull sportů v řadách SBT. Jako vůbec první pes v Čechách, který začal koketovat s bull sporty v roce 2001, byl Stafordšírský bulteriér Collin Fransimo Bohemia / Daniel Žďárský. Tenkrát se prezentoval převážně na akcích pořádaných klubem APBT v disciplínách MT, WPS, WP. Ještě neexistovaly dělené kat. ani žádné jiné soutěže. V roce 2005 po jeho náhle smrti ho následoval Dimo Dag Macy Gray / Michal Gruber a začali testovat disciplíny jako HJ, Wall Climbing atp., které v té době začínaly bujet v českých luzích a hájích.
17. 5. 2014 12:39

Myslím, že se nám s Dimouškem řada věcí povedla. Díky pomoci Dana Žďárského nebo také Anety a Lukáše jsme mohli na jejich sportovních akcích prezentovat high jump v podání SBT (dnes již plnohodnotná disciplína). Pomocí exhibice ukázat, že i stafík rád skáče. Je to už také dost let zpátky, kdy si Dimo na pitbulích akcích vylepšoval jako jediný stafík svá maxima ve wall climbingu. Dnes už je wall climbing nedílnou součástí stafích klání. Snad jsme i my přispěli svojí trochou do mlýna a přiměli jsme některé majitele stafíků k aktivnímu sportování.

Na druhou stranu si myslím, že se dnes z tolik populárních bull sportů dělá zbytečně velká věda a s nostalgií vzpomínám na „staré časy".

Text : Michal Gruber
Posledním výrazným počinem bylo vytvoření řádu, který si vytvořil klub SBTC CZ 1. 1. 2014 (pouze pro plemeno SBT), který v podstatě kopíruje základ řádu LBT, včetně pravidel 6 základních disciplín týkající se bull sportů.

Tímto se definitivně otevřely možnosti v pořádání akcí všem nových spolků a teamům. V posledních dvou letech zaznamenali bull sporty totální boom, vzniklo mnoho nových disciplín. Jedná se např. o sporty, jako je A - Frame (v podstatě přeskoky Áčka na čas), racing (vycházející z Coursingu) aj. modifikace jiných či podobných sportů, které krásně zpestřují a doplňují staré klasické bull disciplíny.
A‐FRAME
WEIGHT DRAG PULL
LONG JUMP - tyčky
SPRINT 50, 80, 100 metrů – individual
SPRINT 50, 80, 100 metrů – racing
TREADMILL RACE

Takže nezbývá než s chutí do toho 3,2,1... hop, bullím skokem do sezony 2015.

text : Daniel Žďárský
foto: Irena Vanišová
SPOLUPRÁCE KAPBT versus LBT


2004 - KAPBT zajišťoval pro LBT soutěž AUTO WEIGHT PULL na STAF BULL SHOW

2007 - KAPBT postupně sjednocuje pravidla na základě LBT verze

2010 – LBT vytváří statistiky/rekordy nevyjímaje klub KAPBT

2012 - LBT vyprojektovalo za podpory KAPBT časomíru

2014 - Společný projekt ČESKÝ POHÁR
Poděkování:

LBT team, Aneta a Lukáš, Fransimo Bohemia, Impossant Bohemia, Wizard Bull, Radek Kryštof, Zuzana Hodová, Michal Gruber, KLUB APBT, Klub SBTC CZ
přílohy / dokumenty


POVOLENÍ / ŘÁD L.B.T.

Dne 5. 11. 2010 došlo k novelizaci zákona o OCHRANĚ ZVÍŘAT, prošel tedy i náš řád VEŘEJNÉHO VYSTOUPENÍ po 5 letech malou kosmetickou úpravou. Jedna zásadní změna je v rozšíření názvu - STAF BULL SHOW / LUCKY BULL TEAM – tento řád je jediným řádem tohoto druhu v ČR. Všechna všeobecná ustanovení se řídí tímto řádem.

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ PSŮ – PŘI,,STAF BULL SHOW – LUCKY BULL TEAM“ ORGANIZOVANÉ PAVLEM RENNEREM a DANIELEM ŽĎÁRSKÝM

Dne 4. 10. 2005 na svém 84. zasedáním Ústřední komise pro ochranu zvířat, která je podle § 21 odst. 3 písmena g) zákona č. 246/1992 sbírky, na ochranu zvířat proti týrání. Ve znění pozdějších předpisů příslušným orgánem ochrany zvířat povolila L.B.T. (zastoupené DANIELEM ŽĎÁRSKÝM, PAVLEM RENNEREM) pořádat veřejné vystoupení na akci zvané „ STAF BULL SHOW “ dle vyhlášky č.192/2004 sbírky.

POVOLENÍ / ŘÁD L.B.T.
POVOLENÍ / ŘÁD SBTC CZ

Po dohodě s klubem SBTC CZ jsme do bodovací tabulky na základě řádu LBT o pracovního psa roku/ pracovního šampiona klubu zařadili i bodování ze všech oficiálních soutěžích Bull & Terrier sportů .
Dohoda vstoupila v platnost 16. 3. 2011.Od 1. 1. 2014 vlastní SBTC CZ svůj vlastní řád pro pořádání sportovních soutěží typu bull show plemene stafordšírský bulteriér v rámci bodování klubu SBTC CZ.

Řád a pravidla v podstatě vychází z řádu LBT ze 4.10 2005 a z dohody, která vešla v platnost 16. 3. 2011.

www.staffbullclub.cz/
Výčet disciplín Bull sportů

Monkey track - MT ( Opičí dráha )
Jedná se o zdolávání překážek podobně jako v agility rozdíl je v tom že handler je spojen se psem vodítkem a pokud je to zapotřebí zdolává překážku společně se psem _ 200 metrů s 10 i více překážkami běžně handleři se svými psi zdolávají ca za 60 vteřin

Weight pull sprint – WPS ( Sprint s břemenem )
Jedná se o sprint s břemenem / většinou váha nepřesahuje 200 kg na vzdálenost 50 metrů _ Vítězí nejrychlejší _ Běžně to psi běhají kolem 10 vteřin

Weight drag pull sprint – je modifikace klasického WPS jen s tím rozdílem že pes musí uběhnout s připnutými saněmi s příslušným závažím stanovenou vzdálenost 40m v časovém limitu 60 sekund. Psi tahají hmotnost: 1 x 0.75 své váhy (pes vážící 19kg bude mít na saních naloženo závaží 14.25kg ‐ vždy u všech kategorií matematické zaokrouhlení tzn. 14kg )
2. Feny tahají hmotnost 1 x 0.5 své váha (fena vážící 16kg bude mít na saních naloženo závaží 8kg)

Weight pull – WP ( Tah břemene )
Jedná se o tah břemene většinou na krátkou vzdálenost s pravidla 4metry / váhový limit není určen _ Vítězí pes s nejvyšší utaženou váhou nebo přepočtem utažené váhy na svou tělesnou hmotnost _ průměrně ti nejlepší psi tahají kolem 6O násobku své vlastní váhy ale nejsou neobvyklé výsledky i kolem 100 násobků _ Záleží na více aspektech _ na dráze na počasí na kondici psa atp

High jump - HJ ( Výskok )
Jedná se o disciplínu kde má pes za úkol co nejvýše vyskočit na zavěšený předmět_ Běžně dosahované výšky jsou ca kolem 2 metrů

High time – HT ( Zavěšení na čas )
Jedná se o disciplínu kde pes vyskočí na zavěšený předmět _ nezáleží na výšce výskoku ale na délce zákusu / visu _ Vítězí pes který zůstane nejdéle zavěšený _ Není nic neobvyklého že psi s dobrým zákusem vydrží takto viset i několik desítek minut _

Long jump – LJ ( Skok do dálky )
Jedná se o disciplínu kde pes _ většinou s odrazového můstku _ skáče do pískového podkladu na vnadidlo co možná nejdále _ V ČR se jedná o poměrně novou disciplínu _ Prozatím psi dosahují skoků o délce 4-5 metrů _ V zahraničí jsou psi kteří dosahují skoků o pár metrů delší ca 7 až 8 metrové skoky _

Long jump - tyčky
Úplně nová verze LJ je skok do dálky přes tyčky. Soutěží se na speciální konstrukci 6 metrů dlouhé a 1,8 až 2 metry široké pomalu se zvedající tak, že první tyčka je umístěna ve výšce 10 cm a poslední ve výšce v rozmezí 38 - 45 cm. Tyčky jsou od sebe vzdálené
10 cm. Celá dráha je umístěna ve vymezeném koridoru 1 m vysokém, tak aby se zabránilo uskočení psa
mimo dráhu.

Triatlon
Jedná se o klasický trojboj jako jsme zvyklí u triatlonu lidí s tím rozdílem že vše handler absolvuje společně se psem spojen tažnou šňůrou / caniscrossovým postrojem _ Plavání _ kolo _ běh _ Zpravidla se jedná o tracky do 10 km _ které jsou dvojice schopni zvládnout v rozmezí ti nejlepší od 30 min – do 40 minut průměrně zdatná dvojice _

Tug of war ( Přetahování )
Jedná se o disciplínu kde se dvojice psů _ ukotvena na úvazných kolících _ naproti sobě _ tak aby mezi nima vznikla ca metrová mezera_ přetahuje o předmět který mají vložený do tlam _ vítězí pes který déle drží a nepustí _ Někdy se potkají dvojice které se takto dokáží přetahovat i několik hodin _ rozhoduje fyzička / srdce atp

Wall Climbing ( Šplh po stěně )
Jedná se o disciplínu kde pes podobně jako u High jumpu musí co nejvýše vyskočit na zavěšený předmět _ s tím rozdílem že zde mu slouží jako podklad odrazu kolmá stěna _ Takže vznikne jakýsi výběh / šplh po kolmé stěně na peška _ Vítězí opět pes který vyskočí nejvýše _ Průměrné skoky jsou ca 3 metry

A-frame
Soutěží se na speciální překážce ve tvaru písmene A stanovené velikosti a rozměrů. Úkolem psa je po
stanovenou dobu 1 minuty překonávat překážku tam a zpět a dosáhnout co nejvyššího počtu přeskoků.

TREADMILL RACE
Pes běží na běhacím pásu opatřeným měřičem uběhnuté vzdálenosti, upnutý na postroji po dobu 2 minut. Vítězí pes s největší uběhnutou vzdáleností.

text : Daniel Žďárský
FOTO :

Od stromů ke konstrukcím ….... :-)

HIGH JUMP

Jedna ze skokových konstrukcí na HJ z dílny LBT, z cela mobilní a odlehčená verze.

WALL CLIMBING

První konstrukci v ČR postavila v roce 2009 pro klub KAPBT firma Fazi dogs.

TUG OF WAR

Zpočátku se přetahovalo o námořnické lano…, časem byly vyprojektovány jutové pešky od firmy Gappay s dvojitým prošíváním speciálně pro tuto disciplínu.