» ÚVOD |  SLOŽENÍ TEAMU |  LOVECKÉ AKCE |  SBTC CZ AKCE |  NAŠI PSI |  NOVINKY |  STAF BULL SHOW |  F1-TUG OF WAR |  STATISTIKY |  NADAČNÍ AKCE |  MEDIÁLNÍ AKCE |  TRENING AKCE |  CHOVATELSKÉ AKCE |  BULL TRENINGY  |  KAMARÁDI L.B.T. |  ODKAZY
MGR. VÍT CHALOUPKA A JEHO LETNÍ TÁBOR " ZDRAVÉ DĚTI "

ČLÁNEK

Bylo parné léto, prázdniny se již přehouply do své druhé poloviny a
za dětmi do tábora „Zdravé děti“ se rozjeli také psi. Pozvání na
kynologický den pro děti přijal už sehraný tandem staffordshire bull
terrierů, který tentokrát doplnila i sedmiletá fena american
staffordshire terriéra. Tábor byl postaven v krajině lesů a rybníků,
těsně u hradní tvrze Buzice. Ta pochází ze 14. století a natáčela se
zde pohádka „A? žijí duchové“. Tábor byl určen pro děti od šesti až
do sedmnácti let a vedl jej Mgr. Vít Chaloupka známý fitness poradce
a dietolog. Všichni se jistě pamatují na jeho sportovní úspěchy, ale
připomeňme si alespoň některé. Mistr republiky a v kulturistice IFBB
1990, hlavní fitness konzultant při summitu NATO 2002. Věnoval se i
trénování našich reprezentantů. Je vyhledávaným dietologem a
spolupracuje s našimi předními umělci jako je Lucie Bílá, Jiří Korn,
Václav Neckář, Monika Absolonová, Naďa Urbánková, Petra Černocká a
mnoho dalších. Málokdo však ví kolik času věnuje dětem a to nejen
zdravým, ale i
Náplní tábora byl zdravý životní styl a kulturně sportovní program.
Do programu tábora byl zařazen i kynologický den. Hlavní důraz byl
kladen na vztah dítě a pes, zaměřený především na prevenci úrazů při
hrách dětí se psy. Konstatování, že v létě přibývá úrazů kde
figuruje dítě a pes je sice pravdivé, ale vždy je zásadní prevence,
která v České republice zcela chybí.
Vezmeme-li úrazy dětí celkově, v létě se jejich počet zvyšuje, podle
odborníků až 5x. Jsou to např. nehody dětí na kolech, kolečkových
bruslích, skoky do vody, utonutí, pády s koně i výšek obecně. Mnohé
z těchto úrazů končí s trvalými následky a některé i smrtí dítěte.
Lékaři označují proto léto, z hlediska úrazů dětí, jako
nejrizikovější období.
Dovolíme si citovat z týdeníku „Květy“, který ve svém¨čísle 32/2004
uvedl statistiku dětských úrazů. „V České republice se ročně zraní
téměř 300 000 dětí. Zhruba 30 000 musí být hospitalizováno, 3 000 má
trvalé následky a 300 do 24 hodin umírá“.
Výjimkou nejsou ani úrazy dětí způsobené psy. Bohužel při besedách s
dětmi stále zjiš?ujeme, že naše děti jsou schopny skvěle ovládat
počítače i mobily. Nemají však dostatečné znalosti jak se správně
chovat ke zvířatům, která nefungují na tlačítka. Samozřejmě za
chování psa je plně odpovědný majitel, to však je pokousanému dítěti
málo platné a je-li majitelem psa někdo z jeho rodičů, je takové
dítě postiženo dvakrát.
Hned po našem příjezdu do tábora, si už u brány, děti psy rozebraly
a vyzkoušely si, jak se pes vodí správně na vodítku. Pokračovali
jsme besedou s dětmi, jak se chovat ke psům, formou otázek, odpovědí
a hlavně příklady. Srozumitelně jsme jim vysvětlili, jak se na ulici
setkáváme s dětmi, které se doslova vrhají na každého psa, snažíc se
ho objímat a hladit. Může se stát, že se pes lekne a zareaguje
nepřiměřeně. Někdy naprosto zaskočený majitel, venčící svého psa na
vodítku, nestačí maléru zabránit. Naprostý opak jsou děti, které při
setkání s cizím psem hystericky křičí, mávají rukama a schovávají se
za rodiče. Přitom mnoha nepříjemnostem i úrazům lze předejít
jednoduchým příkazem, který jsme slýchali od našich rodičů i
prarodičů „Na cizího psa bez dovolení nesahej, nebo tě kousne“!
Zdůraznili jsme také, že hlazení psů přivázaných u obchodů,
čekajících na návrat pána je velmi nebezpečné. Nevynechali jsme ani
zacházení se psem v rodině. Je naprostý omyl si myslet, že rodinný
pes si musí nechat od dětí vše líbit.
Dále jsme dětem předvedli výchovu canisterapeutického psa i
praktické ukázky jeho práce, polohování nemocných klientů se psy.
Věřte, že o figuranty jsme neměli nouzi, přestože bylo
nepředstavitelné vedro, což bylo pro psy velmi náročné, děti si
chtěly polohování s fenou Eliškou vyzkoušet.
Na ukázky ze služebního výcviku psů se děti také moc těšily. Zhlédly
výcvik s důrazem na poslušnost a ovladatelnost psa. Obdivovaly jak
pes přinášel činku pomalu větší něž byl sám. Nepřišly ani o ukázky z
obrany. Měly možnost vidět zadržení i prohlídku pachatele. Všechny
předváděné cviky byly komentovány a dětem srozumitelně vysvětleny.
Pro děti byla připravena i soutěž. Míčkem se strefovaly do kufru
auta a zpět jim míček přinášela fena, za správné provedení cviku
byly odměněny malou pozorností. Nadšení pak vyvolalo přinášení
aportu z vody. Při tom se konečně osvěžili i psi .
Obdiv si zaslouží především všichni tři psi, kteří nadšeně a
neúnavně pracovali s dětmi, přestože teploměr ukazoval nad 30°C a
slunce doslova pražilo.
Poděkování potom patří panu Mgr. V. Chaloupkovi i ostatním
organizátorům, kteří mají pro děti připravený bohatý program na celé
prázdniny a nezapomínají ani na prevenci úrazů dětí.

J.& J. Volšický


Canisterapie pí.Volšická a její SBT Eliška/ Danny asistuje
Strike předvádí poslušnost / sedni /příprava na lehni / lehni / aport
Strike obrany / tvrdý zákus v poli / zadržení pachatele/ nepustí a nepustí / nakonec přeci jenom pustil
Lucky při soutěži aportování míčku s kufru auta / opravdu labužník v přinášení čehokoliv /
Vodní hrátky