» ÚVOD |  SLOŽENÍ TEAMU |  LOVECKÉ AKCE |  SBTC CZ AKCE |  NAŠI PSI |  NOVINKY |  STAF BULL SHOW |  F1-TUG OF WAR |  STATISTIKY |  NADAČNÍ AKCE |  MEDIÁLNÍ AKCE |  TRENING AKCE |  CHOVATELSKÉ AKCE |  BULL TRENINGY  |  KAMARÁDI L.B.T. |  ODKAZY
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ČMP

ČESKO MORAVSKÉHO POHÁRU TERIÉRU TYPU BULL 2017

VÍCE KLIKNI NA OBRÁZEK
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ČR POHÁRU BULL PLEMEN 2016
Vítězové ČR poháru 2016, COMBI APBT/AST psi, COMBI APBT/AST feny
COMBI SBT/BT psi, COMBI SBT/BT feny
APBT/AST jednotlivé disciplíny FENY, PSI _ WPS feny, WP psi _
MT sloučené APBT/AST/SBT/BT feny a psi
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ČR POHÁRU BULL PLEMEN 2015 / VÍCE KLIKNI NA OBRÁZEK /

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ČR POHÁRU BULL PLEMEN 2014 / VÍCE KLIKNI NA OBRÁZEK /

ČESKÝ POHÁR BULL PLEMEN USNESENÍ 2015


Ú V O D N Í Č Á S T

1) Pořadatelé zapojeni do Českého poháru bull plemen:

- Klub Amerických pitbulteriérů
- Speedy team
- Lucky bull team


2) V Českém poháru bull plemen se soutěží v disciplínách:

- Weight Pulling (WP)
- Weight Pull Sprint (WPS)
- Wall Climbing (WC)
- High Jump (HJ)
- Monkey Track (MT)

3) Způsob bodování

a) Soutěží se v jednotlivých disciplínách bez rozdílu plemen, zvlášť psi a feny (výjimkou je disciplína MT, kde se soutěží bez rozdílu pohlaví), každoročně tedy vzejde 9 vítězů a 2 celkoví vítězové (tzv. Combi vítězové).

b) Na každé akci pořadatele zapojeného do ČPBP se bodují první tři místa v kategoriích dle předchozího bodu a); přiděluje se následující počet bodů:
- první místo 30b,
- druhé místo 20b,
- třetí místo 15b.

c) Vyhlásí-li pořadatel akce zapojené do ČPBP v jednotlivých disciplínách podkategorie dle plemenné příslušnosti (např. pro SBT/ABT), tato skutečnost nemá vliv na počet udělených bodů. Pro účely bodování do ČPBP se výsledky z těchto kategorií spojí, tedy budou vyhodnoceni tři jedinci s nejlepšími výkony a tito pak budou obodováni v souladu s předchozím bodem b).
U R Č E N Í V Í T Ě Z E

4) Vítězové konkrétní disciplíny ČPBP v příslušném roce jsou vždy pes a fena (u disciplíny MT jen jeden jedinec, jak je uvedeno výše), kteří získají v bodovaných závodech v součtu nejvyšší počet bodů.

5) V případě shody bodů budou rozhodovat následující kritéria, přičemž každé z kritérií má hodnotu 1 bodu; vítězí pes (fena), který získá více bodů.


Kritéria dle jednotlivých disciplín:

- WP - počet účastí (vítězí jedinec s vyšším počtem účastí), čas (průměr všech bodovaných časů – vítězí kratší čas), přepočet (vítězí vyšší koeficient utažené váhy – průměrují se všechny bodované výkony);

- WPS - počet účastí (vítězí jedinec s vyšším počtem účastí), čas (průměr všech bodovaných časů – vítězí kratší čas), váha psa (dostává bod lehčí pes);

- HJ, WC - počet účastí (vítězí jedinec s vyšším počtem účastí), průměrná výška (součet všech bodovaných výkonů v cm dělený počtem bodovaných výkonů – vítězí vyšší hodnota), průměrný počet faulů (z bodovaných výkonů - vítězí jedinec s menším počtem faulů);

- MT - počet účastí (vítězí jedinec s vyšším počtem účastí), čas (průměr všech bodovaných časů – vítězí kratší čas).

V každém kritériu je možné udělit celkově jen jeden bod (v případě shody se za dané kritérium bod neudělí).

6) Nerozhodnou-li kritéria uvedená v čl. 5), postupuje se následovně:
- WP – o vítězi rozhodne přepočet,
- WPS - o vítězi rozhodne čas,
- HJ, WC – o vítězi rozhodne průměrná výška,
- MT – o vítězi rozhodne čas.
Kritéria jsou vysvětleny výše v čl. 5).

7) Celkovými vítězi ČPBP – Combi vítězem v příslušném roce – se stávají pes a fena s nejvyšším počtem získaných bodů (sčítají se všechny disciplíny).

Při shodě rozhoduje počet účastí (vítězí jedinec s vyšším počtem účastí). V tomto případě se počítají všechny účasti v jednotlivých disciplínách ČPBP na akcích zapojených organizátorů.

Př. Křivonoska jaro – jedinec se zúčastnil WP, HJ, WC - získává 3 b.
Křivonoska podzim – jedinec se zúčastnil WP, WPS, HJ, MT – získává 4 b
Vyhlášení vítězů bude vždy nadcházející rok na první akci PIT BULL SHOW Křivonoska.