» ÚVOD |  SLOŽENÍ TEAMU |  LOVECKÉ AKCE |  TROJJ BOJJ AKCE |  SBTC CZ AKCE |  VIDEOGALERIE LBT |  NAŠI PSI |  NOVINKY |  STAF BULL SHOW |  F1-TUG OF WAR |  STATISTIKY |  NADAČNÍ AKCE |  MEDIÁLNÍ AKCE |  TRENING AKCE |  CHOVATELSKÉ AKCE |  BULL TRENINGY  |  KAMARÁDI L.B.T. |  ODKAZY
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ČMP

ČESKO MORAVSKÉHO POHÁRU TERIÉRU TYPU BULL 2018

VÍCE KLIKNI NA OBRÁZEK
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ČMP

ČESKO MORAVSKÉHO POHÁRU TERIÉRU TYPU BULL 2017

VÍCE KLIKNI NA OBRÁZEK

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ČR POHÁRU BULL PLEMEN 2016
Vítězové ČR poháru 2016, COMBI APBT/AST psi, COMBI APBT/AST feny
COMBI SBT/BT psi, COMBI SBT/BT feny
APBT/AST jednotlivé disciplíny FENY, PSI _ WPS feny, WP psi _
MT sloučené APBT/AST/SBT/BT feny a psi
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ČR POHÁRU BULL PLEMEN 2015 / VÍCE KLIKNI NA OBRÁZEK /

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ČR POHÁRU BULL PLEMEN 2014 / VÍCE KLIKNI NA OBRÁZEK /

ČESKÝ POHÁR BULL PLEMEN USNESENÍ 2015


Ú V O D N Í Č Á S T

1) Pořadatelé zapojeni do Českého poháru bull plemen:

- Klub Amerických pitbulteriérů
- Speedy team
- Lucky bull team


2) V Českém poháru bull plemen se soutěží v disciplínách:

- Weight Pulling (WP)
- Weight Pull Sprint (WPS)
- Wall Climbing (WC)
- High Jump (HJ)
- Monkey Track (MT)

3) Způsob bodování

a) Soutěží se v jednotlivých disciplínách bez rozdílu plemen, zvlášť psi a feny (výjimkou je disciplína MT, kde se soutěží bez rozdílu pohlaví), každoročně tedy vzejde 9 vítězů a 2 celkoví vítězové (tzv. Combi vítězové).

b) Na každé akci pořadatele zapojeného do ČPBP se bodují první tři místa v kategoriích dle předchozího bodu a); přiděluje se následující počet bodů:
- první místo 30b,
- druhé místo 20b,
- třetí místo 15b.

c) Vyhlásí-li pořadatel akce zapojené do ČPBP v jednotlivých disciplínách podkategorie dle plemenné příslušnosti (např. pro SBT/ABT), tato skutečnost nemá vliv na počet udělených bodů. Pro účely bodování do ČPBP se výsledky z těchto kategorií spojí, tedy budou vyhodnoceni tři jedinci s nejlepšími výkony a tito pak budou obodováni v souladu s předchozím bodem b).
U R Č E N Í V Í T Ě Z E

4) Vítězové konkrétní disciplíny ČPBP v příslušném roce jsou vždy pes a fena (u disciplíny MT jen jeden jedinec, jak je uvedeno výše), kteří získají v bodovaných závodech v součtu nejvyšší počet bodů.

5) V případě shody bodů budou rozhodovat následující kritéria, přičemž každé z kritérií má hodnotu 1 bodu; vítězí pes (fena), který získá více bodů.


Kritéria dle jednotlivých disciplín:

- WP - počet účastí (vítězí jedinec s vyšším počtem účastí), čas (průměr všech bodovaných časů – vítězí kratší čas), přepočet (vítězí vyšší koeficient utažené váhy – průměrují se všechny bodované výkony);

- WPS - počet účastí (vítězí jedinec s vyšším počtem účastí), čas (průměr všech bodovaných časů – vítězí kratší čas), váha psa (dostává bod lehčí pes);

- HJ, WC - počet účastí (vítězí jedinec s vyšším počtem účastí), průměrná výška (součet všech bodovaných výkonů v cm dělený počtem bodovaných výkonů – vítězí vyšší hodnota), průměrný počet faulů (z bodovaných výkonů - vítězí jedinec s menším počtem faulů);

- MT - počet účastí (vítězí jedinec s vyšším počtem účastí), čas (průměr všech bodovaných časů – vítězí kratší čas).

V každém kritériu je možné udělit celkově jen jeden bod (v případě shody se za dané kritérium bod neudělí).

6) Nerozhodnou-li kritéria uvedená v čl. 5), postupuje se následovně:
- WP – o vítězi rozhodne přepočet,
- WPS - o vítězi rozhodne čas,
- HJ, WC – o vítězi rozhodne průměrná výška,
- MT – o vítězi rozhodne čas.
Kritéria jsou vysvětleny výše v čl. 5).

7) Celkovými vítězi ČPBP – Combi vítězem v příslušném roce – se stávají pes a fena s nejvyšším počtem získaných bodů (sčítají se všechny disciplíny).

Při shodě rozhoduje počet účastí (vítězí jedinec s vyšším počtem účastí). V tomto případě se počítají všechny účasti v jednotlivých disciplínách ČPBP na akcích zapojených organizátorů.

Př. Křivonoska jaro – jedinec se zúčastnil WP, HJ, WC - získává 3 b.
Křivonoska podzim – jedinec se zúčastnil WP, WPS, HJ, MT – získává 4 b
Vyhlášení vítězů bude vždy nadcházející rok na první akci PIT BULL SHOW Křivonoska.