» ÚVOD |  SLOŽENÍ TEAMU |  LOVECKÉ AKCE |  TROJJ BOJJ AKCE |  SBTC CZ AKCE |  VIDEOGALERIE LBT |  TREADMILL RACE |  NAŠI PSI |  NOVINKY |  STAF BULL SHOW |  F1-TUG OF WAR |  STATISTIKY |  NADAČNÍ AKCE |  MEDIÁLNÍ AKCE |  OSTATNÍ AKCE |  CHOVATELSKÉ AKCE |  BULL TRENINGY  |  KAMARÁDI L.B.T. |  ODKAZY
ČMP BULL SPORTY CZ _ FB STRÁNKY /
ČESKOMORAVSKÝ POHÁR TERIERŮ TYPU BULL (ČMP)
BULL SPORTY CZ 2018


Ú V O D N Í Č Á S T

• Pořadatelé zapojeni do ČMP poháru teriéru typu bull plemen v bull sportech ČR:

- LUCKY BULL TEAM
- BULL SPORT OSTRAVA
- BULL SPORT TRAINING

• V ČMP poháru teriérů typu bull v bull sportech ČR se bodují všechny disciplíny, které podléhají jednotným pravidlům ČMP a které pořádají pořadatelé zapojení do ČMP poháru teriérů typu bull.

• Combi vítězem v příslušném roce – se stávají pes a fena s nejvyšším počtem získaných bodů (sčítají se všechny disciplíny).


ZPŮSOB BODOVÁNÍ

1. Soutěží se v jednotlivých disciplínách, dle jednotlivých plemenných kategorií, zvlášť psi a feny. Všichni psi/feny musí vykazovat plemenné znaky. Plemennou příslušnost určují pořadatelé jednotlivých akcí.

• KAT.APBT/AST – psi
• KAT. APBT/AST – feny
• KAT. SBT/BT – psi
• KAT.SBT/BT – feny

Dále dle oficiálních pravidel bull sportů ČR, které podléhají řádu LBT a řádu SBTC CZ klubu.

2. Na každé akci pořadatele zapojeného do ČMP se bodují první tři místa v kategoriích, dle předchozího bodu přiděluje se následující počet bodů:

- první místo 30b,
- druhé místo 20b,
- třetí místo 15b.

Každý, kdo získá Best time ( most ) u disciplíny WPS,WP a TOW na akci zapojené do ČMP, obdrží mimo bodů za pořadí dalších 5 prémiových bodů za toto ocenění.


3. Celkovými vítězi ČMP se stávají nejlepší pes a nejlepší fena ve své kategorii (4 nejlepší jedinci za sezónu). Ocenění však dostává i 2. a 3. nejlepší jedinci ve své kategorii. Celkem bude oceněno 12 jedinců.

4. Dojde-li ke shodě bodů u více psů/fen rozhodují o vítězi následující kriteria:

Kritéria pro určení vítěze v případě shody:

1. Při shodě rozhoduje počet účastí (vítězí jedinec s vyšším počtem účastí). V tomto případě se počítají všechny účasti v jednotlivých disciplínách ČMP na akcích zapojených organizátorů.

2. Každá účast v případě shody má hodnotu 1 bodu; vítězí pes (fena), který získá více bodů.

3. V případě nerozhodne-li ani pravidlo dle bodu 1 a 2, bude následovat posouzení jednotlivých psů, kteří jsou ve shodě a jejich pořadí v daných disciplínách kde se neumístili. Tzn. 1 Bod bude udělen psovi, který bude mít lepší umístění v posuzované soutěži.

4. A posledním kriteriem pokud by nerozhodl o vítězi ani bod 1,2 a 3. Budou posouzeny jednotlivé disciplíny individuálně a to dle následujících kriterií.

Kritéria dle jednotlivých disciplín

Vyhodnocují se disciplíny, které jsou zastoupeny u všech pořadatelů např :

- WP - čas (průměr všech bodovaných časů – vítězí kratší čas), přepočet (vítězí vyšší koeficient utažené váhy – průměrují se všechny bodované výkony);

- DP - čas (průměr všech bodovaných časů – vítězí kratší čas), váha psa (dostává bod lehčí pes);

- HJ, WC, LJ - průměrná výška/délka (součet všech bodovaných výkonů v cm dělený počtem bodovaných výkonů – vítězí vyšší hodnota), průměrný počet faulů (z bodovaných výkonů - vítězí jedinec s menším počtem faulů);

- MT - čas (průměr všech bodovaných časů – vítězí kratší čas).


PZN. V každém kritériu je možné udělit celkově jen jeden bod (v případě shody se za dané kritérium bod neudělí).

všeobecná ustanovení

Soutěž je přístupná psům a fenám, kteří v den soutěže dosáhli minimálního věku 15 měsíců. Pořadatelé soutěže nezodpovídají za škody způsobené psem nebo účastníkem soutěže, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Plnou zodpovědnost za své psi nesou plnoletí handleři, kteří jsou povinni dodržovat fair play chování v průběhu celé soutěže, zejména se netoleruje nesportovní chování, ať už mezi závodníky navzájem, tak především vůči rozhodčím atp. V průběhu soutěže se dále neakceptují vulgarismy, opilost aj. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem,*případná agresivita psa při přejímce nebo v průběhu soutěže vůči lidem je důvodem k vyloučení psa ze závodu. Do soutěže nepatří háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s pooperačními zákroky. Vodění štěňat a jejich prodej na soutěži je zakázán. Do soutěže budou připuštěni pouze jedinci s řádným očkovacím průkazem, který před zahájením předloží pověřené osobě (veterináři). Není akceptované nevhodné chování lidí vůči psům. Pořadatelé mohou na základě těchto důvodů odmítnout přijetí přihlášky do soutěže, popřípadě mohou v průběhu závodů psa / handlera vyloučit.
*
· Dále se mu uděluje stopka na 12 měsíců od incidentu na všech soutěží ČMP.
(majitel má čas psa srovnat a řádně připravit na závodní atmosféru atp. bude-li se jednat např. o útulkové zvíře dává to smysl).
· Pokud to provede podruhé, po 12 měsíční stopce, tak je vyloučen z ČMP soutěží napořád!

protesty

Každý účastník, protestující proti porušení pravidel, tak musí učinit okamžitě po zjištění porušení pravidel. Protest může být ústní. Protestující tak může učinit do 15 minut po skončení soutěže. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je však konečné.

změna handlera

Mimořádná změna handlera v průběhu soutěže ( týká se tedy hl. PULLINGU ) je možná při vážném zranění psovoda, které může nastat v již započaté soutěži. Aby nedošlo ke zneužití je na rozhodčím, aby individuálně takovýto případ pokud k němu dojde, posoudil. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je však konečné.

 Oficiálně zavedená pravidla jsou vždy aktuálně k dispozici na webových stránkách LBT nebo SBTC CZ :

Pravidla LBT

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ PSŮ – PŘI ,,STAF BULL SHOW – LUCKY BULL TEAM“

Pravidla pracovních/sportovních klubových soutěží SBTC CZ_řády bull sportů /

BULL SPORTY SBTC CZ/