» ÚVOD |  SLOŽENÍ TEAMU |  LOVECKÉ AKCE |  SBTC CZ AKCE |  NAŠI PSI |  NOVINKY |  STAF BULL SHOW |  F1-TUG OF WAR |  STATISTIKY |  NADAČNÍ AKCE |  MEDIÁLNÍ AKCE |  TRENING AKCE |  CHOVATELSKÉ AKCE |  BULL TRENINGY  |  KAMARÁDI L.B.T. |  ODKAZY
ČMP BULL SPORTY CZ _ FB STRÁNKY /
ČESKOMORAVSKÝ POHÁR TERIERŮ TYPU BULL (ČMP)
BULL SPORTY CZ 2018


Ú V O D N Í Č Á S T

• Pořadatelé zapojeni do ČMP poháru teriéru typu bull plemen v bull sportech ČR:

- LUCKY BULL TEAM
- BULL SPORT OSTRAVA
- BULL SPORT TRAINING

• V ČMP poháru teriérů typu bull v bull sportech ČR se bodují všechny disciplíny, které podléhají jednotným pravidlům ČMP a které pořádají pořadatelé zapojení do ČMP poháru teriérů typu bull.

• Combi vítězem v příslušném roce – se stávají pes a fena s nejvyšším počtem získaných bodů (sčítají se všechny disciplíny).


ZPŮSOB BODOVÁNÍ

1. Soutěží se v jednotlivých disciplínách, dle jednotlivých plemenných kategorií, zvlášť psi a feny. Všichni psi/feny musí vykazovat plemenné znaky. Plemennou příslušnost určují pořadatelé jednotlivých akcí.

• KAT.APBT/AST – psi
• KAT. APBT/AST – feny
• KAT. SBT/BT – psi
• KAT.SBT/BT – feny

Dále dle oficiálních pravidel bull sportů ČR, které podléhají řádu LBT a řádu SBTC CZ klubu.

2. Na každé akci pořadatele zapojeného do ČMP se bodují první tři místa v kategoriích, dle předchozího bodu přiděluje se následující počet bodů:

- první místo 30b,
- druhé místo 20b,
- třetí místo 15b.

Každý, kdo získá Best time ( most ) u disciplíny WPS,WP a TOW na akci zapojené do ČMP, obdrží mimo bodů za pořadí dalších 5 prémiových bodů za toto ocenění.


3. Celkovými vítězi ČMP se stávají nejlepší pes a nejlepší fena ve své kategorii (4 nejlepší jedinci za sezónu). Ocenění však dostává i 2. a 3. nejlepší jedinci ve své kategorii. Celkem bude oceněno 12 jedinců.

4. Dojde-li ke shodě bodů u více psů/fen rozhodují o vítězi následující kriteria:

Kritéria pro určení vítěze v případě shody:

1. Při shodě rozhoduje počet účastí (vítězí jedinec s vyšším počtem účastí). V tomto případě se počítají všechny účasti v jednotlivých disciplínách ČMP na akcích zapojených organizátorů.

2. Každá účast v případě shody má hodnotu 1 bodu; vítězí pes (fena), který získá více bodů.

3. V případě nerozhodne-li ani pravidlo dle bodu 1 a 2, bude následovat posouzení jednotlivých psů, kteří jsou ve shodě a jejich pořadí v daných disciplínách kde se neumístili. Tzn. 1 Bod bude udělen psovi, který bude mít lepší umístění v posuzované soutěži.

4. A posledním kriteriem pokud by nerozhodl o vítězi ani bod 1,2 a 3. Budou posouzeny jednotlivé disciplíny individuálně a to dle následujících kriterií.

Kritéria dle jednotlivých disciplín

Vyhodnocují se disciplíny, které jsou zastoupeny u všech pořadatelů např :

- WP - čas (průměr všech bodovaných časů – vítězí kratší čas), přepočet (vítězí vyšší koeficient utažené váhy – průměrují se všechny bodované výkony);

- DP - čas (průměr všech bodovaných časů – vítězí kratší čas), váha psa (dostává bod lehčí pes);

- HJ, WC, LJ - průměrná výška/délka (součet všech bodovaných výkonů v cm dělený počtem bodovaných výkonů – vítězí vyšší hodnota), průměrný počet faulů (z bodovaných výkonů - vítězí jedinec s menším počtem faulů);

- MT - čas (průměr všech bodovaných časů – vítězí kratší čas).


PZN. V každém kritériu je možné udělit celkově jen jeden bod (v případě shody se za dané kritérium bod neudělí).PÁR DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ K PRAVIDLŮM
BULL SPORTY CZ

 Všichni pořadatelé zapojení do ČMP využívají u DP jednotnou délku tratě 40 m. U DP platí stále pravidlo jednoho pokusu (mimo nevynucených chyb – nesepnutí časomíry apod.) K změření času se používá výhradně digitální časomíra.

 U skokových disciplín , kde dojde ke shodě jedinců se nadále pokračuje rozskokem, a to od znovu, dle standardních pravidel až do vyřešení.

 Všechny disciplíny musí mít svojí kategorii dle plemenné příslušnosti a rozděleno na feny/psi Oficiálně zavedená pravidla jsou vždy aktuálně k dispozici na webových stránkách LBT nebo SBTC CZ :

Pravidla LBT

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ PSŮ – PŘI ,,STAF BULL SHOW – LUCKY BULL TEAM“

Pravidla pracovních/sportovních klubových soutěží SBTC CZ_řády bull sportů /

BULL SPORTY SBTC CZ/