ÚVOD |  SLOŽENÍ TEAMU |  LOVECKÉ AKCE |  NAŠI PSI |  NOVINKY |  STAF BULL SHOW |  F1-TUG OF WAR |  STATISTIKY |  NADAÈNÍ AKCE |  MEDIÁLNÍ AKCE |  TRENING AKCE |  CHOVATELSKÉ AKCE |  SLUŽBY |  KAMARÁDI L.B.T. |  ODKAZY
GENERÁLNÍ SPONZOR 2010/2011/2012/2013/2014/2015

www.fitmin.cz/

Vážení pøátele , pøiznivci bull & terrier sportù _

máme tu druhý díl XIV.roèníku STAF BULL SHOW II. PRAHA 2015.

Další oficiální závody v podaní LBT, které se konají 09-11.10.2015 v areálu Na Šancích.

AREÁL " NA ŠANCÍCH "

www.nasancich.cz/

FB " UDÁLOST "

FB událost SBS II. 2015/

PROGRAM, SOUTÌŽNÍ POPLATKY
NABÍDKA UBYTOVÁNÍ - REZERVAÈNÍ FORMULÁØ

více klikni na obrázek _
UKÁZKA UBYTOVÁNÍ


HOTEL

2-lùžkový pokoj

3-lùžkový pokoj

pokoje/


CHATKY

6-lùžková chatièka ( 2-pokojová 3 + 3 osoby )

chatièky/

Doplòující informace , které ve formuláøi nenaleznete !!!

- Dìti do 3 - let , za lùžko v chatkách neplatí !

- V nabídce jsou i dva bezbariérové pokoje, možno individuálnì objednat !

- Za psi v areálu se neplatí žádné poplatky !

- Jakmile platba za ubytování dorazí na úèet - obdržíte emailem potvrzení o ubytování !

- V den Vašeho pøíjezdu do areálu se prokážete potvrzením, poté budete nasmìrováni k parkování pro ubytované !

_ Dále pak od poøadatelù obdržíte klíèky k hotelovým pokojùm / chatièkám !


SBS I. SBS II.2015_JE SOUÈÁSTÍ BODOVÁNÍ SBTC CZ / 2011-2015

_STANOVY SBTC CZ_
SBS I.II.2015_JE SOUÈÁSTÍ ØÁDU LBT / 2005-2015

_ØÁD LBT_

_PRAVIDLA_SBS I.II._
SBS I. II.2015_JE SOUÈÁSTÍ ÈR POHÁRU BULL PLEMEN / 2014-2015

_STANOVY_ÈESKÝ POHÁR_